Govinda – 20-11-2021

Govinda
Darshan de Salvador Mandir – 20-11-2021.

Lord Jagannatha, Lord Baladeva, Subhadra Maharani, Gaura Nitai, Tulasi Devi Maharani, Sudharshana e Shrila Prabhupada, Fundador Acharya da ISKCON.
Imagem – Krishna Mohini Devi Dasi (HDG).

Angelina Miranda. Gandharvika Devi Dasi (HDG).

Salvador Mandir
Altar
Lord Jagannatha
Subhadra Maharani
Lord Baladeva
Gaura Nitai
Shrila Prabhupada

Link permanente para este artigo: https://iskconbahia.com.br/govinda-20-11-2021/