Govinda – 18-11-2021

Darshan

Govinda em Salvador Mandir.

Senhor Jagannatha, Senhor Baladeva, Subhadra Maharani, Gaura Nitai, Tulasi devi Maharani, Sudharshan, Srila Prabhupada, Fundador Acharya da ISKCON.

Imagens – Krishna Mohini Devi Dasi (HDG).

Angelina Miranda – Gandharvika Devi Dasi (HDG).

Salvador Mandir
Altar
Lord Baladeva
Subhadra Maharani
Lord Jagannatha
Gaura Nitai
Shrila Prabhupada

Link permanente para este artigo: https://iskconbahia.com.br/govinda-18-11-2021/